Læreplanen

Udvikling, leg og læring

Den vigtigste l√¶ring i vuggestuen er, at skabe de bedste foruds√¶tninger for l√¶ring i fremtiden. Det betyder, at barnets naturlige opm√¶rksomhed og nysgerrighed bliver underst√łttet, s√• barnet i fremtinden f√•r lyst til at ops√łge ny viden og udvikle sig.

N√•r et barn bliver nysgerrig og opm√¶rksom, begynder det at g√• p√• opdagelse. Det opdager nye ting ved at eksperimentere og unders√łge. N√•r barnet opdager nye ting og f√•r nye f√¶rdigheder, giver det barnet velv√¶re og gl√¶de. N√•r noget giver gl√¶de eller tilfredsstillelse, vil man gerne gentage det og have mere. Gentagelser f√łrer til st√łrre kunnen, og n√•r man kan noget, f√•r man flere og flere f√¶rdigheder, hvilket giver selvtillid og selvtilliden giver tryghed. Trygheden og selvtilliden skaber rum for st√łrre livsmod, mere nysgerrighed og flere eksperimenter, som betyder, at man f√•r st√łrre lyst til at im√łdekomme ny viden og nye udfordringer.

I Jagtvejens Asyls, er der altid fokus p√• et godt og stimulerende l√¶ringsmilj√ł fyldt med lyst, leg og gl√¶de, uanset om det er i en planlagt aktivitet eller selvinitieret leg.

Det betyder meget for os, at barnet f√•r sit fulde udbytte ud af sin udvikling, derfor er det vigtigt at barnet er trygt og godt tilknyttet de voksne. Vi bruger meget tid p√•, at barnet f√łler sig trygt i sine omgivelser og sammen med b√łrn og voksne, som barnet er omgivet af.
Vi arbejder derfor med en hverdag der skal være overskuelig og genkendelig. Det vil sige at dagen er strukturetet med genkendelig rutiner, som bliver gentaget hver dag.
Vi er nemlig bekendte med, at når barnet er trygt, bruger barnet alt sin energi på at udvikle sin opmærksomhed og nysgerrighed.

Alsidig personlig udvikling

Et barns personlige udvikling trives bedst i et anerkendende milj√ł, der er lydh√łr og medlevende.
Det er vigtigt at barnet oplever sig selv som et v√¶rdsat individ. Det skal b√•de kunne m√¶rke sine egne gr√¶nser og kunne sige til og fra, og p√• samme tid indg√• som en social del af det st√łrre f√¶llesskab, der g√łr verden sjov og udfordrende at v√¶re i.

Sociale kompetencer

De vigtigste elementer i sociale kompetence er empati, evnen til tilknytning og sociale f√¶rdigheder. Disse f√¶rdigheder udvikles i f√¶llesskaber med andre b√łrn i venskaber, grupper og kulturer. Det er vigtigt at barnet bliver st√łttet i at danne venskaber og l√¶rer, hvordan man bliver en del af en gruppe. I et f√¶llesskab opn√•r barnet alts√•, anerkendelse, styrke og betydning.

Sproglig udvikling

Mennesker kommunikere på mange sprog. Alle sprogene er en del af barnets udviklingsproces, som kræver meget opmærksomhed. I blandt kommunikationsformerne er der fx talesprog, skriftsprog, kropssprog, billedsprog, tegnesprog, m.fl..
Det er vigtigt at barnet st√łttes i at udvikle sit ordforr√•d, fordi sprog skaber kontakt, og sproget st√łtter og fremmer forst√•elsen af og fra andre.
Det er vigtigt at vi har fokus p√• dialogen, s√• b√łrn i f√¶llesskabet kan tale, lytte, stille sp√łrgsm√•l, give svar. B√łrn har derfor behov for at m√łde voksne mennesker, der lytter til dem med forst√•else og anerkendelse, s√• de f√•r mulighed for at udtrykke det, de er i tvivl om, f√łlelser og tanker.

Krop og bevægelse

Når kroppen er i bevægelse er den et redskab til at erobre den verden, den er omgivet af.
Krop og bev√¶gelse er en sanselig, adgang til verden. Bev√¶gelse g√łr det muligt at udforske, unders√łge, eksperimenter, nyde og forst√• det fysiske s√•vel som det kulturelle milj√ł og naturen.
Barnets krop er en del af det at være til stede i verden sammen med andre.

Naturen og naturfænomener

Naturen har uendelig mange former, farver og sjove skabninger, som er sp√¶ndende for b√•de √łjet, kroppen og sj√¶len. Den er uforudsigelig og byder p√• mange nye indtryk, som hele tiden er under forandring.
Det er vigtigt, at barnet har mulighed for at opleve gl√¶de ved at opholde sig i naturen. Oplevelser af f√łlelser i naturen er grundlaget for, at barnet udvikler nysgerrighed, tilegner sig viden, danner holdninger og p√• l√¶ngere sigt handlekompetencer i forhold til naturen og milj√łet

Kulturelle udtryksformer og værdier

B√łrns kreativitet trives bedst i lyst, og engagementet. Det betyder at b√łrn skal inddrages i beslutninger om hvad de skal besk√¶ftige sig med. De skal have medindflydelse p√• valg af fx materialer og projekter, fordi det styrker b√łrns interesse og gl√¶de ved at skabe.
De omgivelser b√łrnene befinder sig i og det b√łrnelitteratur, film, faglitteratur, musik, billeder, m.f. i forskellige genrer samt v√¶rksteder, hvor forskellige materialer og redskaber er til r√•dighed, er kilden til inspiration og lyst til udfoldelse.
Gennem m√łdet med andre udtryksformer, stifter b√łrnene bekendtskab med andre m√•der at leve p√• og andre v√¶rdier og det er med til at udvikle b√łrn til nysgerrige og tolerante mennesker. Som i sidste ende vil skabe forst√•else for, at verden er mangfoldig, og at menneskers vaner og levevilk√•r kan v√¶re vidt forskellige.