For nye børn og forældre

Vejledende procedure for modtagelse af nye børn:

Barnet har de 3 første dage en af sine forældre med hele dagen. I kan som forældre fordele dagene i mellem jer, men der skal kun være en forælder til stede ad gangen. Ved to forældre samtidigt, bliver der for meget kommunikation mellem forældre og pædagog og barnet får ikke den nødvendige opmærksomhed. Desuden skal vi også sørge for, at de andre børn på stuen forstyrres mindst muligt af, at der er fremmede voksne på stuen.

 

Dag 1 og 2:

–     Barnet og mor eller far er i vuggestuen fra kl 9.45 til kl ca 15.

Halvdelen af børnegruppen tager på tur ud af huset, således at det nye barn kan have en rolig formiddag på stuen uden alt for mange børn at forholde sig til.

Pædagogen og en medhjælper bliver på stuen de første dage med barnet, da barnet skal lære rummet at kende og være tryg ved det.

     Det nye barn skal have nogle børn at spejle sig i, og ikke bare sidde i et tomt rum. Derfor er 4-5 børn med til at tage imod det nye barn.

     Vi starter med at holde morgensamling, hvor vi siger godmorgen til Rumle (vores mascot) og synger 3-4 sange. Herefter leger vi på stuen. Kl. 10.45 spiser vi frokost, og herefter kommer børnene ud i deres krybbe og sove. Det nye barn bliver puttet af sin mor eller far. Når barnet sover, kan forælderen gå hjem eller gå en tur. Når barnet vågner tager pædagogen barnet op og sender sms til mor eller far, som kommer tilbage til vuggestuen med det samme.

Dag 3:

–    Barnet og mor eller far er i vuggestuen fra kl 9.45 til kl ca 15.

      Samme procedure som dag 1 og 2, bortset fra, at vi i dag går i haven, så det nye barn også får lært haven at kende.

Når barnet vågner fra lur, tager pædagogen barnet op, og hvis det vurderes, at barnet er veltilpas, kan forælderen vente ½ time med at komme tilbage.

Dag 4 og 5:

–     Barnet møder kl 9.45 sammen med mor eller far

     I dag skal vi prøve at sige farvel sammen med barnet, og mor eller far går før vi går ind og holder morgensamling.

Som udgangspunkt skal barnet nu følge dagen i vuggestuen uden mor eller far, og hentes efter lur. Vi tager dog altid udgangspunkt i det enkelte barn. Hvis et barn ikke er helt klar til en hel dag uden mor eller far, ringer vi og beder jer komme tilbage.

Vi beder om, at forældrene afsætter de 5 dage som modtagelsesdage, hvilket betyder, at forældrene står til rådighed for barnet, selvom barnet er hos os, og kan komme hurtigt hvis det bliver nødvendigt.

OBS: Hvis barnet bliver syg, er fraværende pga. fridage eller weekend, gentager man den dag hvor barnet var der sidst, når barnet kommer tilbage.

Uge 2:

Nu er det nye barn startet i vuggestue. På en almindelig vuggestuedag, skal børnene som udgangspunkt være mødt og være færdig med at sige farvel senest 9.30, hvor formiddagens program med pædagogiske aktiviteter går i gang. Dette beder vi om, at I respekterer. Ellers beder vi jer vente med at komme til kl 10.30, hvor formiddagens aktivitet er slut.