Legepædagogik

Hos os er leg ikke ”bare” leg. Leg er en vigtig del er barnets udvikling og vi har tænkt over hvordan vi skaber de bedste rammer for legen. Både med vores fysiske indretning, hvordan personalet positionerer sig og rollefordelingen blandt personalet. Således at der altid er fordybede voksne tilstede i børnehøjde. Voksne der har mulighed for at observere børnenes leg og deres indbyrdes relationer, der kan hjælpe med konflikter, så de bliver håndteret og ikke afbrudt eller stoppet.

I samarbejde med professor Søren Smidt og psykolog Suzanne Krogh er vi i gang med et aktionslæringsforløb der handler om leg, ”Projekt leg 2018/19”. Dette handler om hvordan vi værner om og udvikler kvaliteten i børnenes leg.