Kunstprojekt 2014

Kunst, fantasi og ĂŚstetiske processer.

 

Efter studieturen til Stockholm, med fokus pü Reggio Emilia, har vi vÌret optaget af at observere børnenes interesse for kunst og Ìstetiske processer.

Vi vil i dette projekt have sÌrlig opmÌrksomt fokus pü processer. Vi vil give børnene mulighed for, at afprøve, udforske og eksperimentere, sü fantasi og udforskning ivÌrksÌttes. Vi vil lade børnene selv gü forrest, ved at prÌsentere dem for materialer og selv lade dem finde anvendelse herfor.
 
Børnenes optagethed og interesse

Ved de seneste projekter vi har lavet, har Ìstetiske processer vÌret inkorporeret. Vi har her oplevet, at børnene har fordybet sig i projekterne, og har udforsket de materialer, vi har anvendt.

Vi har malet store malerier; her udforskede børnene eksempelvis lærredet ved: At gå på det, røre ved det og sidde på det mens vi malede. Børnene har endvidere vist interesse for de store malerier, vi har på stuen, ved at pege og sige ”male” og ”hånd” samtidigt med, at placere hånden på et håndaftryk på maleriet.

Vi har endvidere observeret, at børnene har sÌrligt stor glÌde, af at lege i naturen. Vi har i perioder forsøgt ikke at inddrage legetøj, nür vi har vÌret i haven.
Børnene har udforsket haven, leget med grene, sand, snegle, blade, løbet og leget. Vi har her observeret, at børnenes interesse i høj grad har vÌret forankret i fordybelse, dette nür fantasien har vÌret aktiveret. Vi har desuden oplevet, at børnene i perioder har vÌret sÌrligt begejstrede for, at lege med ting, der ikke nødvendigvis er et stykke egentligt legetøj. Vi vil derfor i høj grad inddrage natur- og genbrugsmaterialer i projektet til at inspirere og stimulere kreativitet og fantasi.
 

PĂŚdagogiske lĂŚringsmĂĽl

Kulturelle udtryksformer og vĂŚrdier

At arbejde og lege med materialer som farver, maling, formbart materiale.
At opøve at kunne tegne streger og punkter.
GlĂŚdes ved aktivt at fremstille genstande til udstilling og at producere egne vĂŚrker.

Sociale kompetencer

At give udtryk for hvad hvad barnet gerne vil.
At sige til og fra hvad barnet gerne vil.

Naturen og naturfĂŚnomener

At lege i naturen, og opnĂĽ glĂŚde herved.
At medbringe naturmaterialer i vuggestuen.

Metode

Metodisk vil vi voksne i projektets opstart, forholde os observerende og tilgÌngelige for børnene. Vi vil lade børnene stifte bekendtskab med materialerne og lade dem eksperimentere med, hvorledes de kan benyttes.
Vi vil senere gü foran barnet, komme med forslag til hvordan materialerne kan anvendes pü forskellige müder, vi vil guide og vejlede, men vil sü ogsü lade børnene eksperimentere pü baggrund af vores anvisninger.

Vi vil eksperimentere med at forholde os sü tavse som muligt, sü børnene für mulighed for fordybelse uden afbrydelser eller anvisninger. Vi vil ugentligt evaluere skema 2 for, at konstant at kunne følge børnenes optagethed og følge deres spor.

Det er endvidere centralt for projektet, at vi vil eksperimentere med at inddrage klassisk musik under forløbene. Klassisk musik stimulerer barnets hjernehalvdele til at samarbejde, ved at aktivere hjernebjÌlken, hvorfor süvel logik som intuition aktiveres samtidigt. Det er formület at denne proces kan øge barnets fordybelse, fantasi og kreativitet.
 

Mulige aktiviteter

Ture ud af huset til eks.:

Statens Museum for Kunst
En klassisk musisk oplevelse
Ture ud i naturen for, at samle materialer/opleve naturen

Eksperimentere med farver eks.:

Isterninger med frugtfarve pĂĽ overhead
Lege ude i sneen med maling
Tage sne med ind i ”sandkassen” eksperimentere med farverne her
Fast-tape papir til gulvet, stille farveblyanter frem og lade børnene eksperimentere
Lave malerier i haven pĂĽ det nye hegn
Eksperimentere med lys/mørke/skyggeshow
SÌtte svanesøen pü og lade børnene sidde pü gulvet og male hertil
Store vĂŚgmalerier til stuen
Male silkemaling til ”loftet” i hyggeøen