Oppe i Norge

Oppe i Norge


Oppe i Norge

Oppe i Norge,
der bo’de tre trolde,
troldefar og troldemor
og lille Olle-Bolle.
Uf, sa’ troldefar,
uf, sa’ troldemor,
men den lille Olle-Bolle
sagde ikke spor.