Læreplanen

Udvikling, leg og læring

Den vigtigste læring i vuggestuen er, at skabe de bedste forudsætninger for læring i fremtiden. Det betyder, at barnets naturlige opmærksomhed og nysgerrighed bliver understøttet, så barnet i fremtinden får lyst til at opsøge ny viden og udvikle sig.

Når et barn bliver nysgerrig og opmærksom, begynder det at gå på opdagelse. Det opdager nye ting ved at eksperimentere og undersøge. Når barnet opdager nye ting og får nye færdigheder, giver det barnet velvære og glæde. Når noget giver glæde eller tilfredsstillelse, vil man gerne gentage det og have mere. Gentagelser fører til større kunnen, og når man kan noget, får man flere og flere færdigheder, hvilket giver selvtillid og selvtilliden giver tryghed. Trygheden og selvtilliden skaber rum for større livsmod, mere nysgerrighed og flere eksperimenter, som betyder, at man får større lyst til at imødekomme ny viden og nye udfordringer.

I Jagtvejens Asyls, er der altid fokus på et godt og stimulerende læringsmiljø fyldt med lyst, leg og glæde, uanset om det er i en planlagt aktivitet eller selvinitieret leg.

Det betyder meget for os, at barnet får sit fulde udbytte ud af sin udvikling, derfor er det vigtigt at barnet er trygt og godt tilknyttet de voksne. Vi bruger meget tid på, at barnet føler sig trygt i sine omgivelser og sammen med børn og voksne, som barnet er omgivet af.
Vi arbejder derfor med en hverdag der skal være overskuelig og genkendelig. Det vil sige at dagen er strukturetet med genkendelig rutiner, som bliver gentaget hver dag.
Vi er nemlig bekendte med, at når barnet er trygt, bruger barnet alt sin energi på at udvikle sin opmærksomhed og nysgerrighed.

Alsidig personlig udvikling

Et barns personlige udvikling trives bedst i et anerkendende miljø, der er lydhør og medlevende.
Det er vigtigt at barnet oplever sig selv som et værdsat individ. Det skal både kunne mærke sine egne grænser og kunne sige til og fra, og på samme tid indgå som en social del af det større fællesskab, der gør verden sjov og udfordrende at være i.

Sociale kompetencer

De vigtigste elementer i sociale kompetence er empati, evnen til tilknytning og sociale færdigheder. Disse færdigheder udvikles i fællesskaber med andre børn i venskaber, grupper og kulturer. Det er vigtigt at barnet bliver støttet i at danne venskaber og lærer, hvordan man bliver en del af en gruppe. I et fællesskab opnår barnet altså, anerkendelse, styrke og betydning.

Sproglig udvikling

Mennesker kommunikere på mange sprog. Alle sprogene er en del af barnets udviklingsproces, som kræver meget opmærksomhed. I blandt kommunikationsformerne er der fx talesprog, skriftsprog, kropssprog, billedsprog, tegnesprog, m.fl..
Det er vigtigt at barnet støttes i at udvikle sit ordforråd, fordi sprog skaber kontakt, og sproget støtter og fremmer forståelsen af og fra andre.
Det er vigtigt at vi har fokus på dialogen, så børn i fællesskabet kan tale, lytte, stille spørgsmål, give svar. Børn har derfor behov for at møde voksne mennesker, der lytter til dem med forståelse og anerkendelse, så de får mulighed for at udtrykke det, de er i tvivl om, følelser og tanker.

Krop og bevægelse

Når kroppen er i bevægelse er den et redskab til at erobre den verden, den er omgivet af.
Krop og bevægelse er en sanselig, adgang til verden. Bevægelse gør det muligt at udforske, undersøge, eksperimenter, nyde og forstå det fysiske såvel som det kulturelle miljø og naturen.
Barnets krop er en del af det at være til stede i verden sammen med andre.

Naturen og naturfænomener

Naturen har uendelig mange former, farver og sjove skabninger, som er spændende for både øjet, kroppen og sjælen. Den er uforudsigelig og byder på mange nye indtryk, som hele tiden er under forandring.
Det er vigtigt, at barnet har mulighed for at opleve glæde ved at opholde sig i naturen. Oplevelser af følelser i naturen er grundlaget for, at barnet udvikler nysgerrighed, tilegner sig viden, danner holdninger og på længere sigt handlekompetencer i forhold til naturen og miljøet

Kulturelle udtryksformer og værdier

Børns kreativitet trives bedst i lyst, og engagementet. Det betyder at børn skal inddrages i beslutninger om hvad de skal beskæftige sig med. De skal have medindflydelse på valg af fx materialer og projekter, fordi det styrker børns interesse og glæde ved at skabe.
De omgivelser børnene befinder sig i og det børnelitteratur, film, faglitteratur, musik, billeder, m.f. i forskellige genrer samt værksteder, hvor forskellige materialer og redskaber er til rådighed, er kilden til inspiration og lyst til udfoldelse.
Gennem mødet med andre udtryksformer, stifter børnene bekendtskab med andre måder at leve på og andre værdier og det er med til at udvikle børn til nysgerrige og tolerante mennesker. Som i sidste ende vil skabe forståelse for, at verden er mangfoldig, og at menneskers vaner og levevilkår kan være vidt forskellige.