Det tostrengede system

Netværket Asylselskabet

Jagtvejens Asyl er en del af fonden Netværket Asylselskabet, hvilket i praksis vil sige, at institutionen virker under en tostrenget bestyrelse.
 
Forældrenes interesse bliver varetaget af forældrebestyrelsen, mens Asylselskabets bestyrelse, som er vores arbejdsgiver, sætter rammebetingelserne for driften m.v.
 
Udover os har Asylselskabet 8 andre institutioner. Det er en stor fordel at være en del af Asylselskabets netværk, da det faciliterer samarbejde og vidensudveksling institutionerne imellem.
 
Læs mere på asylselskabet.dk
 
Det Kjøbenhavnske Asylselskabs første daginstitution, Asylet i Nellikegade, blev åbnet den 1. dec. 1835