Jagtvejens Asyls søvnpolitik

Et godt søvnmønster og gode søvnvaner må skabes allerede når barnet kommer til verden, og må til stadighed fastholdes, udvikles og genskabes.

Hvis jeres barn, evt. i en periode, har eller får et uhensigtsmæssigt sovemønster er det vigtigt, at vi får talt sammen om det.

Vores faglige udgangspunkt er, at vi som voksne omkring barnet griber så lidt som overhovedet muligt ind når barnet sover, og derfor ikke vækker det – i respekt for barnet og dets behov for søvn, og for at undgå at skabe søvnforstyrrelser og mistrivsel.

Hvorfor er søvn vigtigt for dit barn?

Søvn har afgørende betydning for dit barns trivsel, udvikling, læring og dannelse, og for dit barns både fysiske og mentale funktioner. Søvn er med til at genopbygge kroppen og hjernens funktioner, og søvn er derfor vigtig for at kroppen og hjernen kan fungere optimalt, og styrker også kroppens immunforsvar og mindsker derved risikoen for sygdom og smitte.

Søvn har desuden har afgørende betydning for barnets kognitive funktioner som evnen til at være opmærksom, koncentrere sig, huske og danne nye hukommelsesspor og forstå, og udvikle sit sprog. En lur for vuggestuebarnet skaber en naturlig afbrydelse fra dagens aktiviteter, så kroppen og hjernen får ro og kan restituere, og finde nye kræfter og energi til resten af dagen. Søvn har derfor også en afgørende indflydelse på barnets humør og energiniveau. Barnet er mere glad, balanceret, tålmodig, forstående, kreativt mm. når det er udhvilet. Hvorimod for lidt eller mangelfuld søvn gør barnet irritabelt og energiforladt, hvorved det let bliver frustreret, opgiver og bryder sammen, hvilket ikke er befordrende for en sund udvikling hos barnet.

En vigtig årsag til at sove er også, at hjernen har brug for at lukke af for ydre påvirkninger og stimuli og bearbejde de oplevelser og den viden barnet har fået imens det var vågent. Når barnet sover drømmer det, og gennem drømme får det udtrykt indtryk og bearbejdet vigtige og forskellige følelser som det har haft i løbet af dagen m.v. Man kan derfor godt sige, at søvn er (gratis) terapi for barnet idet det har en balanceskabende effekt for barnets følelsesmæssige og mentale helbred og sundhed. Søvnen, og med den også drømmene, holder barnet mental sundt og gør det bedre i stand til at kunne navigere hensigtsmæssigt igennem hverdagens sociale og mentale udfordringer.

Søvn har således eksempelvis afgørende betydning for både:

  • Kroppens funktioner, herunder immunforsvaret og antal sygedage
  • De kognitive funktioner, herunder koncentration og læring
  • De følelsesmæssige funktioner, herunder humør og balance

For mere information se www.babyinstituttet.dk

Vores søvnpolitik

Vores søvnpolitik tager udgangspunkt i ovenstående faglige viden omkring børn og søvn.

Vi har med udgangspunkt i denne viden om børn og søvn og flere søvneksperters anbefalinger, en politik om ikke at vække børnene fra lur i vuggestuen. Dette understøttes også af Cand. Psych. børnepsykolog Suzanne Krogh som vi har haft et tæt samarbejde med gennem mange år.

I Jagtvejens Asyl følger vi derfor det enkelte barns soverytme, som er etableret hjemmefra, og lægger børnene til at sove i deres rytme når det er træt, og tager dem op igen når de vågner. Vi vækker derfor ikke børnene da de har brug for deres søvn og for at følge deres søvnmønster og egen selvregulering af deres søvnbehov, som vi ikke vil forstyrre eller ødelægge. Da vi imidlertid ved, at søvn fylder rigtig meget i mange familier, bestræber vi os på at få et godt samarbejde med jer forældre om jeres barns søvn. Vi står altid til rådighed med en snak omkring jeres barns søvn, hvis I har spørgsmål eller oplever udfordringer.