Rutinepædagogik

Pædagogiske rutiner dækker over de daglige gøremål, der sikre børnenes behov for søvn, mad, hygiejne, påklædning, hjælp til overgange og meget mere. Der er pædagogik og læring i alt hvad vi gør med børnene, ved måltidet, i garderoben, i forbindelse med barnets ankomst og afhentning, i vores modtagelse af nye børn osv. Dette er en stor del at barnets hverdagsliv i vuggestuen.

Vi sætter god tid af til vores rutiner, så der arbejdes i børnetempo efter barnets behov. Dvs. at børnene i god tid går i gang med at skifte til nattøj. At børnene får afsluttet det de er i gang med. Vi inddrager børnene i oprydning, borddækning osv. Det er vigtigt for os at børnene får og oplever glæde ved at mestre deres eget liv, finder glæde ved at hjælpe hinanden og være en god ven.

Under rutinepædagogik har vi i samarbejde med børnepsykolog Suzanne Krogh udviklet en måltidspraksis og modtagelsespraksis.