For nye børn og forældre

Vejledende procedure for modtagelse af nye børn:

Barnet har de 3 første dage en af sine forældre med hele dagen. I kan som forældre fordele dagene i mellem jer, men der skal kun være en forælder til stede ad gangen. Ved to forældre samtidigt, bliver der for meget kommunikation mellem forældre og pædagog og barnet får ikke den nødvendige opmærksomhed. Desuden skal vi også sørge for, at de andre børn på stuen forstyrres mindst muligt af, at der er fremmede voksne på stuen.

Forberedelse til at gå i vuggestue:

Hvis jeres barn sover i bæresele/vikler på jeres mave, vil vi bede jer forberede barnet på at sove i barnevogn, da vi ikke kan tilbyde at sove i bæresele/vikler hos os. Barnet sover i krybbe her.

(denne forberedelse kan tage et stykke tid, hvis barnet er vant til at sove i bæresele/vikler)

Dag 1 og 2:

–     Jeres barn og en af jer forældre er i vuggestuen fra kl 9.45 til kl ca 15.

Halvdelen af børnegruppen tager på tur ud af huset, således at jeres barn kan have en rolig formiddag på stuen uden alt for mange børn at forholde sig til.

De to primære voksne bliver på stuen de første dage med jeres barn, da jeres barn skal lære rummet at kende og være tryg ved det.

Jeres barn skal have nogle børn at spejle sig i, og ikke bare sidde i et tomt rum. Derfor er  en lille gruppe børn med til at tage imod jeres barn.

Vi starter med at holde morgensamling, hvor vi siger godmorgen til Trold og Ugle (vores maskoter) og synger 3-4 sange. Herefter leger vi på stuen. Kl 10.15 klæder vi om til frokost og vasker hænder. Kl. 11.00 spiser vi frokost, og herefter kommer børnene ud i deres krybbe og sove. Jeres barn bliver puttet af den af jer forældre, som er til stede. Når jeres barn sover, kan du som forælder vælge at gå en tur eller blive i institutionen, således, at du er klar til at tage dit barn op, når barnet vågner. På den måde skabes der tryghed og tillid hos barnet til, at barnet ved, at I ikke forsvinder, når barnet lukker øjnene for at sove. Når tilknytningen er god, vil personalet kunne tage barnet op, når det vågner, hvilket altid vil være målet.

Fra kl 14 er der eftermiddagsmad. Jeres barn følger således vores daglige rytmer og rutiner, hvilket skaber tryghed og genkendelighed for barnet. Når jeres barn har spist eftermiddagsmad, er I velkome til at blive og lege til kl. 15 eller vælge at sige tak for i dag, hvis I kan mærke, at jeres barn er fyldt op af indtryk.

 

Dag 3:

–    Jeres barn og en af jer forældre er i vuggestuen fra kl 9.45 til kl ca 15.

      Samme procedure som dag 1 og 2, bortset fra, at vi i dag går i haven, så jeres barn også får lært haven at kende.

Når jeres barn vågner fra lur, tager pædagogen (den primære voksne) jeres barn op, og hvis det vurderes, at jeres barn er veltilpas, kan du som forælder vente ½ time med at komme tilbage. Dette giver pædagogen (den primære voksne) besked om via sms.

 

Dag 4 og 5:

–     Jeres barn møder imellem kl 9.15 – 9.45 sammen med en af jer forældre, dette aftales mellem jer forældre og den primære voksne.

      I dag skal vi prøve at sige farvel sammen med barnet, og den af jer forældre, som er kommet med barnet går, før vi går ind og holder morgensamling.

Som udgangspunkt skal jeres barn nu følge dagen i vuggestuen uden jer forældre, og hentes efter lur. Vi tager dog altid udgangspunkt i det enkelte barn. Hvis et barn ikke er helt klar til en hel dag uden forældre, ringer vi og beder jer komme tilbage.

Vi beder om, at I forældre afsætter de 5 første dage som modtagelsesdage, hvilket betyder, at I/en af jer står til rådighed for jeres barn, selvom jeres barn er hos os, og kan komme hurtigt hvis det bliver nødvendigt.

OBS: Hvis jeres barn bliver syg, er fraværende pga. fridage eller weekend, gentager man den dag, hvor barnet var der sidst, når barnet kommer tilbage.

Uge 2:

Nu er jeres barn startet i vuggestue. På en almindelig vuggestuedag, skal børnene som udgangspunkt være mødt og være færdig med at sige farvel senest 9.20, da formiddagens pædagogiske aktiviteter går i gang kl. 9.30. Dette beder vi om, at I respekterer.