Modtagelsespraksis

Vores modtagelsespædagogik handler om hvordan vi får skabt en god og tryg overgang mellem hjem og vuggestue samt hvordan vi hurtigt opnår en god tilknytning til barnet og dets familie, så i hurtigere føler jer godt tilpas og trygge i vuggestuen.

Det er vigtigt for os, at vi hurtigt får etableret en tæt og tryg relation til barnet og et åbent og tillidsfuldt samarbejde med jer, således i er trygge ved at komme til os, hvis i har vigtige informationer om barnet eller familien, som er relevant for barnets trivsel i vuggetuen.

Læs mere om dit barns første dage i vuggestuen her