Personalesamarbejde

Personalesamarbejde: Værdigrundlag og målsætninger

 

I Jagtvejens Asyl er der forventning om, at alle føler sig forpligtet overfor fællesskabet. Det vil sige, at man har en høj arbejdsmoral, udviser engagement og interesse, både overfor hinandens trivsel og arbejde, og hvor det, at lære og udfordre sig selv og hinanden, er en grundholdning.

For at kunne det, må alle opleve, at de bliver lyttet til – at deres meninger og oplevelser bliver taget alvorligt, og at de har indflydelse på de beslutninger, der bliver truffet.

Målsætningen for arbejdet tager afsæt i disse værdier. I samarbejdet er det en forudsætning, at personalet kender målene for arbejdet, hvad der forventes af dem og hvordan de skal kunne indfri disse forventninger. Personalegruppen består af personer med forskellige faglige og personlige kvalifikationer, der alle er betydningsfulde for at kvalificerer og udvikle det pædagogiske arbejde. Derfor skal samarbejdet også kendes på at man kan give hinanden faglig feedback. At man sammen kan reflektere og få øje på sin egen læring. Et samarbejde der også bygger på humor og anerkendelse, skaber arbejdsglæde, mod og lyst til at sætte nye mål.

Personalemøderne indeholder altid et tema, som tager afsæt i de mål, der er sat for det pædagogiske arbejde, og som er beskrevet i årsplanen.

Det er ledelsens ansvar, at beslutninger bliver truffet ud fra de principper og værdier som årsplanen, og den kommunale målsætning samt Institutionsbestyrelsen under Asylselskabets, indeholder. Ansvaret for udførelsen af konkrete opgaver udlægges til personalet. Med ansvaret følger også kompetencen til at tage beslutninger, f.eks omhandlende metoder og økonomi inden for de rammer, der er besluttet i årsplanen.

Personalet henter løbende supervision og inspiration hos hinanden og ledelsen, men i hvert forløb er der en evaluering – både af projektet i børnehøjde og i voksenhøjde. Udgangspunktet er den dokumentation der er sket i form af dagbøger, logbøger og observationer. Ved et dialogmøde med ledelsen vurderes om målene er blevet imødekommet – og hvilke nye mål der skal formuleres.