Kunstprojekt 2014

Kunst, fantasi og æstetiske processer.

 

Efter studieturen til Stockholm, med fokus på Reggio Emilia, har vi været optaget af at observere børnenes interesse for kunst og æstetiske processer.

Vi vil i dette projekt have særlig opmærksomt fokus på processer. Vi vil give børnene mulighed for, at afprøve, udforske og eksperimentere, så fantasi og udforskning iværksættes. Vi vil lade børnene selv gå forrest, ved at præsentere dem for materialer og selv lade dem finde anvendelse herfor.
 
Børnenes optagethed og interesse

Ved de seneste projekter vi har lavet, har æstetiske processer været inkorporeret. Vi har her oplevet, at børnene har fordybet sig i projekterne, og har udforsket de materialer, vi har anvendt.

Vi har malet store malerier; her udforskede børnene eksempelvis lærredet ved: At gå på det, røre ved det og sidde på det mens vi malede. Børnene har endvidere vist interesse for de store malerier, vi har på stuen, ved at pege og sige ”male” og ”hånd” samtidigt med, at placere hånden på et håndaftryk på maleriet.

Vi har endvidere observeret, at børnene har særligt stor glæde, af at lege i naturen. Vi har i perioder forsøgt ikke at inddrage legetøj, når vi har været i haven.
Børnene har udforsket haven, leget med grene, sand, snegle, blade, løbet og leget. Vi har her observeret, at børnenes interesse i høj grad har været forankret i fordybelse, dette når fantasien har været aktiveret. Vi har desuden oplevet, at børnene i perioder har været særligt begejstrede for, at lege med ting, der ikke nødvendigvis er et stykke egentligt legetøj. Vi vil derfor i høj grad inddrage natur- og genbrugsmaterialer i projektet til at inspirere og stimulere kreativitet og fantasi.
 

Pædagogiske læringsmål

Kulturelle udtryksformer og værdier

At arbejde og lege med materialer som farver, maling, formbart materiale.
At opøve at kunne tegne streger og punkter.
Glædes ved aktivt at fremstille genstande til udstilling og at producere egne værker.

Sociale kompetencer

At give udtryk for hvad hvad barnet gerne vil.
At sige til og fra hvad barnet gerne vil.

Naturen og naturfænomener

At lege i naturen, og opnå glæde herved.
At medbringe naturmaterialer i vuggestuen.

Metode

Metodisk vil vi voksne i projektets opstart, forholde os observerende og tilgængelige for børnene. Vi vil lade børnene stifte bekendtskab med materialerne og lade dem eksperimentere med, hvorledes de kan benyttes.
Vi vil senere gå foran barnet, komme med forslag til hvordan materialerne kan anvendes på forskellige måder, vi vil guide og vejlede, men vil så også lade børnene eksperimentere på baggrund af vores anvisninger.

Vi vil eksperimentere med at forholde os så tavse som muligt, så børnene får mulighed for fordybelse uden afbrydelser eller anvisninger. Vi vil ugentligt evaluere skema 2 for, at konstant at kunne følge børnenes optagethed og følge deres spor.

Det er endvidere centralt for projektet, at vi vil eksperimentere med at inddrage klassisk musik under forløbene. Klassisk musik stimulerer barnets hjernehalvdele til at samarbejde, ved at aktivere hjernebjælken, hvorfor såvel logik som intuition aktiveres samtidigt. Det er formålet at denne proces kan øge barnets fordybelse, fantasi og kreativitet.
 

Mulige aktiviteter

Ture ud af huset til eks.:

Statens Museum for Kunst
En klassisk musisk oplevelse
Ture ud i naturen for, at samle materialer/opleve naturen

Eksperimentere med farver eks.:

Isterninger med frugtfarve på overhead
Lege ude i sneen med maling
Tage sne med ind i ”sandkassen” eksperimentere med farverne her
Fast-tape papir til gulvet, stille farveblyanter frem og lade børnene eksperimentere
Lave malerier i haven på det nye hegn
Eksperimentere med lys/mørke/skyggeshow
Sætte svanesøen på og lade børnene sidde på gulvet og male hertil
Store vægmalerier til stuen
Male silkemaling til ”loftet” i hyggeøen