De studerende fortæller..

Om praktik i Jagtvejens Asyl


Jacob Skildal Nielsen 25-10-2013

“Jeg var helt ny, da jeg startede i praktikken, og vidste ikke hvad jeg gik ind til. Jeg havde aldrig mødt et barn før. Efter praktikken nu er sluttet kan jeg med stolthed i stemmen, sige, at jeg har flyttet mig fra den ene ende af barometeret til den anden ende.

Jeg føler mig kompetent i mange henseender: Jeg har skabt relationer til børnene, som jeg ikke troede var mulige da jeg startede, min begrebsforståelse er blevet udvidet, jeg har lært at reflektere over hvorfor jeg/vi gør, som jeg/vi gør i hverdagen.

Jeg har haft en super praktik og en super praktikvejleder, Signe Bech, som med kyndig hånd har guidet meget professionelt gennem praktikken og været en enormt inspirerende sparringspartner. Jagtvejens Asyl er et sted jeg helt klart kan anbefale mine medstuderende at søge hen, hvis de vil have et seriøst, lærerigt, sjovt, professionelt og meget homogent praktiksted.”


 
René Thybo Pedersen 31-01-2013

“Lad mig sige det, som det er: Jeg havde ikke planlagt at skulle være i en vuggestue, så det var med en vis skepsis, at jeg tog imod tilbuddet om at være studerende hos Jagtvejens Asyl.

Allerede efter forbesøget var denne skepsis dog blevet erstattet af en nysgerrighed og optimisme.
Man opdager hurtigt, at dette er et seriøst pædagogisk miljø, hvor fokus ikke kun lægges på omsorg og hygge, men i høj grad også på det enkelte barns udvikling.

Der er en meget klar linje i den daglige pædagogiske praksis, og man er sjældent i tvivl om formålet med det arbejde, man laver. Dette dog i et miljø hvor der altid er plads til at stille spørgsmålstegn ved den førte pædagogik og med mulighed for reel debat.
Denne åbne kultur bliver båret af et rutineret sammentømret team af medarbejdere, som altid er engagerede i det daglige arbejde, ført an af en leder med et vidensbegær som undertegnede ikke har mødt før.

Som studerende har jeg fra starten følt mig som en del af stedet, og jeg er blevet hørt i alle situationer.
Det har givet mig ikke mindst en udfordrende praktik, men samtidig også en praktik, som jeg helhjertet har kunnet gå ind i, både professionelt og personligt.

Jeg vil give mine varmeste anbefalinger til alle studerende, som ønsker en praktik hvor omsorg, udvikling og innovation er i højsædet.

Jeg har stadig ingen intention om at arbejde i vuggestue efter endt studie, men jeg vil til hver en tid vende tilbage til Jagtvejens Asyl, da man til stadighed mærker den omtanke og nytænkning, som grundlagde Asylselskabet for 175 år siden.”