På et lille grønt blad..

orm

På et lille grønt blad..

På et lille grønt blad lå en larve grå.
Den lå hele vinteren og tænkte på:
At til sommer når solen bli’r stor og gul
Så bli’r jeg til en stor og dejlig sommerfugl